Subkultúry – Matúš Zajac

Matúš Zajac je otvorený úprimne kritický človek. Ako vzdelaný profesionálny fotograf si neponecháva nadobudnuté skúsenosti len pre seba, vitálne ich odovzdáva mladým serióznym záujemcom o dokumentárnu tvorbu. Na Slovensku je momentálne zástupcom strednej generácie a zastáva v chápaní i prezentovaní dokumentárnej fotografie jedinečný post.

Matúšova voľná tvorba sa opiera vyslovene o dlhodobé projekty. Len tvrdou prácou a trpezlivosťou závislej na čase sa dá vhĺbiť do vnútra netradičnej spoločnosti. Fotografovať subkultúrny jav znamená fotografovať ľudí na okraji záujmu – práve oni sú však obnaženou tvárou sveta. Odlišnosti od dominantnej kultúry prinášajú čarokrásu čierno-tmavého videnia, prinášajú priateľov fantastického rozmeru. Pre Matúša Zajaca ostáva pri fotografovaní subkultúr základom humanistické posolstvo sociálneho dokumentu, ale zmenil sa spôsob vyjadrovania cez obraz. Jeho dnešné vnímanie je na rozdiel od klasického sociálneho dokumentu viac expresívne a postavené na psychológiu v portrétoch. V subkultúrnom svete Bratislavy sa autor dostal pod povrch jeho diania, do vnútra človeka, do jeho znepokojení a úzkostí. Základnou ľudskou expresiou v ňom býva až desivosť.

„Na fotografovanie sociálneho dokumentu nestačí mať talent, nestačí mať techniku, nestačí mať vôľu a intuíciu či vášeň, musíš mať v sebe to všetko spomenuté a ku tomu ešte viac a to sociálne cítenie a charizmu.“

Fotografie sú autorizované © Matúš Zajac.

Rozhovor s Matúšom Zajacom