Nikaragua, tehotenstvá mladistvých – Martin Bandžák

Martin Bandžák navštívil Nikaraguu po prvýkrát v roku 2007. Odvtedy sa tam vracia, aby v obraze zaznamenal život komunity Subtiava, spoločenstva, v ktorom sú tehotenstvá dospievajúcich dievčat bežným javom. Včasné manželstvá, nedostatok sexuálnej výchovy, dvojité rodové štandardy a náboženský zákaz antikoncepcie. To sú príčiny, prečo sa mladé tehotné dievčatá dostávajú do začarovaného kruhu chudoby. Alarmujúci je fakt, že až 47 percent z nich nedokončí základnú školu a v skutočnosti tak strácajú právo na vzdelanie. Mnohé končia vo vyhnanstve na ulici a stávajú sa obeťami sexuálneho vykorisťovania. Autor je znalý danej problematiky, téma je naliehavá. Zobrazuje ju priamo, s osobným názorom, no s úctou k fotografovaným.

Fotografie sú autorizované © Martin Bandžák.

Rozhovor s Martinom Bandžákom