Fotografie, ktoré neoklamú – Libuše Jarcovjáková

Tieto fotografie rozprávajú o túžbe a slobode viac, ako vymyslené príbehy špičkového spisovateľa. Sú zobrazované nespútanou láskou k ľudským bytostiam, ale zároveň sú svojim vizuálnym prevedením tak drsné, až nás, mlčiacich pozorovateľov, z nich zamrazí. Odkrývajú nám pravdivo myšlienky a dané pocity autorky Libuše Jarcovjákovej, ako keby nám chcela sama zanechať to všetko, čo pri danom fotografovaní sama vo svojej duši prežívala. Autorka sa neskrýva za aparát, ale práve naopak, cez hľadáčik sa úplne odhaľuje vo svojej kráse. V dejinách fotografie je len pár autoriek s podobným myslením a prežívaním príbehu, nie toho cudzieho, ale vlastného a tými nepochybne bola Diane Arbus a je Nan Goldin. Libuše Jarcovjáková je iná, pretože žila v uväznení nielen psychickom, ale aj v spoločenskom – totalitnom režime, ktorý ju trýznil až do takej miery, že opustila svoju vlasť a šla hľadať slobodu do Berlína. Autorka nehľadá len atypické postavy v jej príbehoch, ale sama sa do nich vkladá a skladá akoby spoločné príbehy a preto sú snímky viac o nej ako o ľuďoch mimo majoritu v ich intímnom svete. Vizuálnou expresívnosťou búra všetky zaužívané formulky o dokumentárnej fotografii a necháva len na našom intelekte, čo si v nich nájdeme, čo je tá najsprávnejšia cesta.

Fotografie sú autorizované © Libuše Jarcovjáková.

Rozhovor s Libušou Jarcovjákovou

Matúš Zajac

Matúš Zajac

dokumentárny fotograf, pedagóg a kurátor

dofoto - web