Deti ulice – Michal Novotný

Ukrajina bola v poslednom období Mekkou žurnalistov s fotoaparátmi na krkoch, túžiacich po uznaní. Fotograf Michal Novotný sa ďaleko pred týmito udalosťami rozhodol v Odese nafotografovať deti žijúce v podzemí v chápadlách drog. Pomohla mu v tom ukrajinská nezisková organizácia Cesta domov, ktorá sa o nich snažila starať a pomáhať im. Tieto fotografie si budete dlho pamätať, tak intenzívne lezú do mysle. AIDS sa u nafotografovaných detí rozšíril do takej miery, že pri druhej návšteve z nich žil už len jeden chlapec. Drsná farba a expresívna výrazovosť sú pri tejto eseji čitateľnými znakmi. Autor vôbec nekalkuloval, práve naopak, ukazuje nám osobný postoj k danej téme. Deti ulice sú silnou výpoveďou o stave spoločnosti a o nebezpečenstve drog v tak mladom veku. Je to obrazový príbeh, ktorý určite nikoho nenechá chladným.

Fotografie sú autorizované © Michal Novotný.

Rozhovor s Michalom Novotným

Matúš Zajac

Matúš Zajac

dokumentárny fotograf, pedagóg a kurátor

dofoto - web