NOOR by NOOR, príbeh, ktorý si zapamätáme

Po pražskej výstave agentúry VII, ktorú v centre Czech Press Photo pripravil ako kurátor Andrej Reiser, a bola to naozaj prehliadka tých najsilnejších príbehov od žurnalistických fotografov s presahom do dokumentárnych esejí Antonína Kratochvíla, Jessicy Dimmock, Jocelyna Baina Hogga, Eda Kashiho a ďalších, sme mali možnosť vidieť tento rok vo Viedni nádhernú retrospektívu tvorby fotografov agentúry Magnum k ich 70.výročiu. Excelovala na nej tvorba Bruce Davidsona, Elliota Erwitta, Henriho Cartiera-Bressona a ďalších významných postáv žurnalistickej, ale aj dokumentárnej fotografie.

Do tejto medzinárodnej súvislosti treba zaradiť tú najkvalitnejšiu fotožurnalistiku z dielne agentúry NOOR, ktorú môžeme konečne vidieť vďaka nadácii Slovak Press Photo v Bratislave. Pred niekoľkými rokmi som mal možnosť osobne spoznať a spolupracovať s osobnosťou vojnovej fotografie Yurim Kozyrevom, ktorý spoločne so žiaľ už nebohým Stanleyom Greenom zakladal túto agentúru s jasnou myšlienkou pracovať, a to aj spoločne, na dlhodobých projektoch. Výstava sa nesie v znamení pokory a úcty k Stanleymu Greenovi ako oprávnenému velikánovi moderne, expresívne ladenej vojnovej, ale aj spoločenskej fotografie. Koncepcia výstavy, založená na vzájomnom výbere fotografii, dáva celému príbehu ďalší dôležitý rámec. Ide vlastne o dôkaz spolupatričnosti a otvoreného priateľstva členov tejto agentúry, a to nielen ako fotografov, ale v prvom rade ako ľudí so vzájomným rešpektom a úctou k tvorbe toho druhého. Výstava na počesť desiateho výročia založenia agentúry sa nesie v duchu zaujímavých postrehov autorov, odhaľujúcich charakter diela svojho kolegu.

Stanley Greene, ktorý vybral diela Yuriho Kozyreva, o nich píše: „Keď si pozriem Yuriho práce, vidím krásu odetú do temnoty“. Kozyrevove fotografie sú tak emočne vyšperkované a kompozične dokonalé, až je neuveriteľné, ako je možné takto fotografovať na vojnovom poli chaosu a smrti.

Yuri Kozyrev

© Yuri Kozyrev – výstava NOOR by NOOR, Bratislava

Mne osobne najviac sedia diela skvelých dokumentaristov Pepa BonetaFrancesca Zizolu. Na moju radosť práve Zizola vybral fotografie Bonetovi, ktorý je svojím obrazovým jazykom sám o sebe originálom: „Dôležitou súčasťou Pepových prác sú aj témy týkajúce sa rodu a pohlavia. Objektív sa zameriava na ľudské bytosti, neraz na tú temnejšiu stránku. Pep však dokázal preskočiť vulgárnosť a podať nám drámu tých, čo museli predávať svoje telo, aby prežilii“. Fotografie transsexuálov či prostitútok sú také intenzívne, že si uvedomujeme priamo osud ľudí, žijúcich na okraji spoločnosti.

Ďalším skvelým dokumentaristom je Sebastián Liste, ktorému vybral fotografie Jon Lowenstein: „Keď niekto zabije človeka, ktorý je mu blízky, je nemožné tento čin odpustiť“. Listeho dielo je postavené na krutosti a tvrdej realite komunity žijúcej v skrachovanej továrni. Liste sa začlenil do komunity presiaknutej kriminálom a priamo zvnútra ukazuje jej život. Tieto fotografie ukazujú život taký, aký naozaj je, bez zbytočných obhajob a súdov.

Novým členom agentúry sa nedávno stal dokumentarista Robin Hammond. Jeho fotografie ukazujú, ako spoločnosť zaobchádza s ľuďmi s mentálne narušeným zdravím. Andrea Bruce v jeho tvorbe našla úprimnosť a intimitu: „Jeho dielo v nás vyvoláva pocit zodpovednosti v momente, keď sa rozhodneme obrátiť chrbtom k tomuto neľudskému zaobchádzaniu“.

Výstava NOOR by NOOR zasahuje duše aj srdcia ľudí. Fotografie vystavených autorov nútia návštevníkov zamyslieť sa nad ľudským životom, a sú aj zrkadlom, nasvieteným na vlastný život. Určite sa oplatí ďalej sledovať ďalšie kroky týchto osobností v nových projektoch.

Fotografia vpravo – © Pep Bonet, výstava NOOR by NOOR organizovaná nadáciou Slovak Press Photo, Bratislava.

Matúš Zajac

Matúš Zajac

dokumentárny fotograf, pedagóg a kurátor

dofoto - web