Žltý žurnalizmus – reakcia na úvodník Fotonovín 45/18

Najnovšie Fotonoviny 45/18, ktoré vydáva Stredoeurópsky dom fotografie, obsahujú úvodník s pozvánkou na aktuálne prebiehajúci Mesiac fotografie 2018, fotografický festival, ktorý sa snaží každý rok do hlavného mesta prinášať fotografickú kultúru v podobe podnetných výstav a zaujímavých autorov. Úvodník Pozvánka na Mesiac fotografie. Aj pre tých, ktorí sú dokument, napísaný šéfredaktorom Fotonovín pánom Štěpánkom, využíva blog Oni nie sú dokument,  uverejnený na dofoto, na propagáciu festivalu pre nás neprípustným a hrubým spôsobom, porušujúc pritom žurnalistickú etiku. Redakcia dofoto na vyjadrenia nachádzajúce sa v úvodníku musí reagovať.

Juraj Marec – šéfredaktor dofoto

Po prečítaní úvodníka aktuálnych Fotonovín, ktoré odoberám, som zostal zaskočený. Pán Štěpánek použil formulácie, ktoré sú mimo rámca etického kódexu žurnalistiky. V predmetnom úvodníku sú uvedené citácie z blogu Martina Čulíka, ktorý rozoberá súčasný stav slovenskej dokumentárnej fotografie a vymenováva témy a spôsoby, ktoré by, podľa jeho osobného názoru, nemali byť označené pojmom dokumentárna fotografia. Pán Štěpánek implicitne vetou, citujem, „Na základoch kultúrnej očisty, možno aj dobre myslenej, bola pred pár desiatkami rokov vybudovaná fašistická ideológia…„, navádza čitateľa na to, že samotný blog vykazuje znaky fašistických tendencií. Pripomínam pánovi Štěpánkovi, že myšlienka dofoto a dokumentárnej fotografie, ako ju všetci v redakcii vnímame, je založená v prvom rade na humanizme! Dofoto sa zaoberá sociálnou dokumentárnou fotografiou a dôkazom toho sú rozhovory s naozajstnou špičkou svetovej fotografie. Použite fašizmu ako urážky je neprípustné.

Ďalej si pán Štěpánek účelovo vyberá útržky viet z blogu Martina Čulíka a navodzuje tak dojem, akoby Martin Čulík niečo niekomu zakazoval. Nie. On vymenováva iba to, čo podľa jeho názoru do tvorby a spôsobu dokumentárneho fotografa nepatrí. A v tom je veľmi podstatný rozdiel. V tomto prípade sa jedná o manipuláciu čitateľov Fotonovín.

Oháňať sa fašistickou ideológiou pri recenziách a regulárnom vymedzení dokumentárnej fotografie je síce jednoduché, ale úplne, úplne scestné. Aktuálny úvodník je práve tá demagógia, ktorú pán šéfredaktor Štěpánek v danom článku kritizuje. Obhajovať momentálne slabší program Mesiaca fotografie 2018, z pohľadu dokumentárnej fotografie, sa dá predsa aj rozumnejšie.

Matúš Zajac – odborný garant dofoto

Ak sa mám vyjadriť ku pomerne nevhodne postavenému úvodníku pána Štěpánka vo Fotonovinách 45/18 s názvom Pozvánka na Mesiac fotografie. Aj pre tých, ktorí sú dokument, musím dať dôraz na dva základné body zo žurnalistického hľadiska, ale ešte pred tým mi je ľúto tých, ktorých sa pán Štěpánek pomerne nešikovným spôsobom cez diela iných vystavujúcich autorov v rámci Mesiaca fotografie 2018 snažil obhájiť a vlastne potvrdil to isté, o čo šlo pánovi Čulíkovi v jeho blogu Oni nie sú dokument, že ich fotografie sú nezaujímavo priemerné a ťažko obhájiteľné. A teraz pomenujem hlavné body, v ktorých sa pán Štěpánek naozaj mýli. V bode jedna sa zachoval viac ako nedôstojne na šéfredaktora Fotonovín. Za číslami citujem pána Štěpánka z jeho úvodníku.

1. „Článok však v závere obsahuje pasáž, v ktorej autor z pozície majiteľa pravdy začne vymenovávať, akým spôsobom sa smie a akým nesmie fotografovať, aké motívy sú v dokumentárnej fotografii dovolené a ktoré sú neprípustné, a dokonca aj to, akým spôsobom má dokumentarista povolené svoju tvorbu financovať. Au! Na základoch kultúrnej očisty, možno aj dobre myslenej, bola pred pár desiatkami rokov vybudovaná fašistická ideológia (i mnoho iných totalitných režimov)...“

Autor prirovnáva záver článku Martina Čulíka k „fašistickej totalite“ a „mnohým iným totalitným režimom„. To je vážne a nedokázateľné obvinenie, ktorým útočí Štěpánek na Čulíkovu ľudskú dôstojnosť a občiansku česť.

2. „Robím to napriek tomu, že všetky fotografie, o ktorých budem hovoriť, sú ako na potvoru zhotovené spôsobom a vo forme, ktorú by pán Čulík podľa svojich predstáv zakázal.“

Autor dvojnásobne manipuluje fakty:
a) Čulík vo svojom texte nič nezakazuje a vo svete a v slobodnom demokratickom štáte, kde platí z ústavy sloboda médií, zakazovať ani nemôže;
b) Štěpánek píše o Mesiaci fotografie 2018, o ktorom niet v Čulíkovom texte ani zmienky a z hľadiska časovej následnosti ani byť nemôže.

Tomu sa v dnešnom jazyku hovorí fake news a žltá žurnalistika. Fake news (falošné správy) je typ žurnalistiky šíriacej dezinformácie či hoaxy.

Bolo by správne, aby pán Štěpánek dal pánovi Čulíkovi priestor vyjadriť sa v budúcom čísle Fotonovín.
Juraj Marec

Juraj Marec

šéfredaktor a administrátor

dofoto - web