o nás

Založenie „dofoto“ ma obrovský význam z viacerých aspektov. Ten prvý je bolestivé zistenie, že po odchode fenomenálneho fotografa Tibora Huszára sa stratil záujem o sociálnu fotografiu od kunsthistorikov po laickú verejnosť. Na Slovensku máme žalostne málo autorov obetujúcich svoj čas, energiu a niektorí aj výnimočný talent, do dlhodobých projektov dotýkajúcich sa bežného života ľudí zo sociologického aspektu. Dnes sa nazýva dokumentom každá nesmelá (ne) fotografia človeka a žiaľ stala sa tu fenoménom absurdná fotografia vymykajúca sa podstate sociálneho princípu. Naša webstránka chce predstaviť nasmerovanie a ukázať diela fotografov pristupujúcich k človeku s tvárou v tvár a tých, ktorí práve v človeku vyhľadávajú psychologickú rovinu v emocionálnom rozpoložení. Takéto fotografie sa nerodia isto ľahko a na Slovensku v nej, z historického hľadiska, nemáme ani tradíciu ani svetové mená ako v Českej Republike. Preto, takýchto diel vzniklo v našej krajine enormne málo a ak vznikli, neboli publikované vo významných umeleckých databázach. dofoto bude ukazovať život taký aký naozaj je a do akého sa nedostane každý pozorovateľ s fotoaparátom. Budú to príbehy ťažoby a zároveň lásky, príbehy zložité, ale aj úsmevné, budú to príbehy o ľuďoch a ich vnútornom svete. Nebude tu priestor pre vizuálnu povrchnosť, práve naopak budeme hľadať zrelé osobnosti, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku a konečne im dá niekto priestor sa predstaviť.

Matúš Zajac

REDAKCIA

JURAJ MAREC

Šéfredaktor, administrátor a popularizátor fotografie. Portál dofoto založil pre zviditeľnenie dokumentárnej fotografie a stanovenie úrovne kvality fotografických esejí a priestor pre názory na to, čo by mala dokumentárna fotografia spĺňať. Okrem administrácie dofoto pripravuje eseje, rozhovory so zahraničnými fotografmi a blogy.

MATÚŠ ZAJAC

Dokumentárny fotograf, pedagóg, kurátor. Vydal knihy Podoby viery (2011), OUT (2014), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania (s Pištom Vandalom, 2015). Bol niekoľkokrát ocenený doma ako aj v zahraničí, je odborným garantom portálu dofoto, zodpovedný za editovanie esejí, pracuje na rozhovoroch a píše svoj dennik v blogoch. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na Katedre žurnalistiky a vedie workshopy dokumentárnej fotografie. Pravidelne vystavuje a spolupracuje s rôznymi médiami a vydavateľstvami doma a v zahraničí.

MARTIN ČULÍK

Publicista. Vysokoškolský pedagóg, nadšenec kvalitnej dokumentárnej fotografie, svojím kritickým pohľadom na fotografiu sa zamýšľa nad tým, čo by malo byť odkazom dokumentárnej fotografie pre budúce generácie. Hodnotí súčasný stav českej a slovenskej tvorby, pripravuje blogy a rozhovory s fotografmi a ľuďmi, ktorí majú vyhranený názor na dokumentárnu tvorbu.

CLARY ESTES

Fotožurnalistka a dokumentárna fotografka z Kentucky, USA, momentálne žijúca v Moldavsku. Finalistka súťaže DOFOTOS. Vo svojich blogoch sa venuje fotožurnalizmu a dokumentárnej fotografii. Komentuje meniaci sa prístup k žurnalistickej fotografii, jej vývoj a úlohy v dnešnom digitálnom svete a poukazuje na význam médií v interpretácii skutočnosti.

 

NICOLE JAŠÁKOVÁ

Amatérska fotografka a študentka žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa interpretácii dokumentárnej fotografie a jej výpovednej hodnote. Pripravuje eseje a rozhovory so zahraničnými fotografmi, zameriava sa na fotografa ako osobnosť a jeho individuálny prístup k dokumentárnej fotografii 21. storočia.

Kontakt: redakcia@dofoto.sk