Obec Božia – Jozef Sedlák

Jozef Sedlák medzi prvými na Slovensku fotografoval život ľudí s rôznymi formami zdravotného postihnutia. Bolo to nutkanie, ale aj adrenalín. Politický systém v 80-tych rokoch skrýval týchto ľudí v neosobných inštitúciách. Akoby neexistovali. Autor k nim pristúpil v tej najosobnejšej rovine. Nesnažil sa o vytrhnuté deformujúce fragmenty ich svetov. Nebál sa ich. Ako seberovný, plný človečiny a pochopenia, tvárou v tvár zachytával ich bežný život, jeho dynamiku a stíšenie, oslavy fašiangov, ale aj ilegálny projekt divadla, do ktorého boli zapojené rehoľné sestry, rehoľníci a kňazi. Vzájomné prepojenie a prijatie. Len vtedy vznikne dlhodobý projekt, ktorý je svedectvom pre nás, ale i ďalšie generácie. Že ľudia, nie netvory, boli neprávom skrývaní pred ľuďmi.

Fotografie sú autorizované © Jozef Sedlák.

Rozhovor s Jozefom Sedlákom